०-२ वर्षका बालबालिका

० देखि २ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका अभिभावककाले जान्नै पर्ने कुरा

a mother holding her baby