नेपालमा बालबालिका

नेपालको जनसंख्याको ४० प्रतिशत १८ वर्ष मुनिका भएका कारण देशको विकासमा बालबालिका र किशोरकिशोरीमाथिको लगानी निकै महत्वपूर्ण छ।

Mother and child outside Amadabalam
UNICEF Nepal/2015/KPanday