प्रेस सेन्टर

नेपालमा युनिसेफको पछिल्लो समाचार, सूचना र मल्टिमिडिया स्रोतहरू पहुँच गर्नुहोस्

Ani Choying Drolma with children
UNICEF Nepal/2015/CSKarki
Press conference