हाम्रा साझेदारहरू

युनिसेफले नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू, विभागहरू र जिल्ला तथा स्थानीय सरकारमा रहेका विभिन्न विषयगत कार्यालयहरूसँग साझेदारीको काम गर्दछ।

KOICA
UNICEF Nepal/2018/AKarki