केही गरौँ

नेपालमा रहेका बालबालिकाको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न हामीसँग आवद्ध हुनुहोस् ।

Immunizing a child
UNICEF Nepal/2011/SShrestha

सामेल हुनुहोस्

दाता बन्नुहोस्

हरेक बालबालिकाले जीवनमा निष्पक्ष मौकाको हक राख्छन्- तपाईंले युनिसेफलाई गर्ने सहयोगले संसारभर रहेका बालबालिकाको जीवनमा फरक ल्याउन सहयोग गर्छ ।

बोल्नुहोस्

बालबालिकाको जीवनको बारेमा रूचि राख्नुहुन्छ? हाम्रो युनिसेफ वेवसाइट, फेसबुक वा ट्वीटर च्यानलहरूमा कथा खोज्नुहोस् र साथीहरूसँग बाँड्नुहोस् । तपाईंको आवाज, हाम्रोसँग जोडिँदा धेरै कुरा हुन सक्छ ।

हामीसँग काम गर्नुहोस्

राम्रो उद्देश्यका लागि संसार बदल्न हामीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? सही सीप, अनुभव र प्रेरणाले गर्दा तपाईं हामीले हाम्रो टोलीमा चाहेको मानिस हुन सक्नुहुन्छ ।