बालबालिकामा लगानी किन ?

बालबालिकामा लगानी गर्नु भनेको मानव पुँजीमा लगानी गर्नु हो।

A girl smiling
UNICEF Nepal/2015