अभिभावकीय शैली 

अभिभावकले बालबालिकालाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्दछ?

नेपाल सरकार, युनिसेफ नेपाल
A family sitting outside their home
UNICEF Nepal
31 मे 2023