साना बालबालिकाको गुणस्तरीय सिकाइका लागि आवश्यक भौतिक वातावरण

हाम्रा साना बालबालिकाको गुणस्तरीय सिकाइका लागि विद्यालयहरूमा कस्तो प्रकारको भौतिक वातावरण आवश्यक छ?

एली-नुरा हाइनो, शिक्षा अधिकृत र डा. दिपु शाक्य, शिक्षा विशेषज्ञ (प्रारम्भिक बालविकास), युनिसेफ
22 मार्च 2023