खेल र अभिभावकत्त्व

बालबालिकासँग खाऔं, खेलौं, माया बाँडौँ !

A boy being pushed by his mother on a swing
UNICEF Nepal/2024/SShrestha