स्वतन्त्र खेल भनेको के हो र किन घरमा यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ?

स्वतन्त्र रूपमा खेलेर कसरी बालबालिकाको विकासमा सघाउ पुग्छ?

युनिसेफ नेपाल
illustration of a girl child playing different games and having fun
UNICEF Nepal/2024/PShrestha
05 जुन 2024