जुनकुनै समय, खेल्ने समय !

सिकाइ एवम् मस्तिष्क विकासका लागि दैनिक क्रियाकलापलाई रमाइला खेलहरूमा बदल्नुहोस् ।

युनिसेफ नेपाल
An illustration of group of children joining hand together
UNICEF Nepal/2024/PShrestha
12 जुन 2024