खेल समयबाट लैङ्गिक रुढीवादी धारणाहरू कसरी हटाउने

सबै बालबालिकाका लागि समावेशी खेल ।

युनिसेफ नेपाल
An illustration of girl playing a role of doctor and a boy playing a role of cook
UNICEF Nepal/2024/PShrestha
11 जुन 2024