अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि १० वटा रमाइला गतिविधिहरू

सिकाइका लागि घरमा रमाइला क्षणहरू

युनिसेफ
a boy playing a musical instrument
UNICEF Nepal/2022/RUpadhayay
10 जुन 2024