हिंसा र दुर्व्यवहारबाट बालबालिकाको सुरक्षा

प्रारम्भिक बाल्यावस्थामा भोगेका हिंसा र दुर्व्यवहारको असर जीवनभर रहिरहन्छ र बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा हानि गर्छ 

नेपाल सरकार, युनिसेफ नेपाल
a silhouette of a girl
UNICEF Nepal
31 मे 2023