सबै बालबालिकाको समावेशी सहभागिता

सबै बालबालिकाको बहुआयामिक प्रतिभाको विकास गरौँ

नेपाल सरकार, युनिसेफ नेपाल
A mother with a child in her lap
UNICEF Nepal
31 मे 2023