स्थानीय सिकाइ सामग्रीको उपयोग

स्थानीय सिकाइ खेल खेलौना र समुदाय वरिपरि पाइने वस्तुबाट समुदायका सिपालु महिला, पुरुष र बालबालिकाका आमाबुबाले बनाउने भएकाले सस्तो र सजिलै उपलब्ध हुन्छ

नेपाल सरकार, युनिसेफ नेपाल
A little girl in a wooden toy vehicle
UNICEF Nepal/2022/RUpadhayay
31 मे 2023