Ishrana

UNICEF radi na unapređenju programa ishrane za novorođenčad i djecu s ciljem pružanja osnove za najbolji mogući početak i zdrav razvoj u životu svakog djeteta.

Nutrition
UNICEF

Izazov

Dok su određeni indikatori kvaliteta ishrane djece u BiH unaprijeđeni posljednjih godina, postoji još nekoliko značajnih aktivnosti koje je potrebno sprovesti u oblasti kvaliteta ishrane, naročito među marginalizovanim zajednicama. Stopa izrazite nauhranjenosti i smetnji u razvoju visine među djecom u BiH je u kontinuiranom padu (sa 3,5% u 2000. godini na 1,6% u 2012. godini, i sa 12,1% u 2000. godini na 8,9% u 2012. godini). Ipak, među romskom populacijom u BiH stopa neuhranjenosti je bila 8,3%, dok je stopa smetnji u razvoju visine bila 21%.

Prepreke u pružanju odgovarajućeg i unapređenog programa ishrane uključuju nedostatak adekvatno obučenih profesionalaca koji se bave ishranom djece, neadekvatno poznavanje prednosti dojenja i kvalitetne ishrane za razvoj djeteta među roditeljima, kao i nedostatak resursa.

Rješenje

UNICEF BiH je pokrenuo niz inicijativa za promociju programa zdrave ishrane u vrtićima, predškolskim i školskim ustanovama širom BiH.

U BiH je stopa zastupljenosti dojenja niska i iznosi svega 19%. Kako bi promovisali prednosti dojenja i unaprijedili kvalitetu ishrane novorođenčadi, UNICEF BiH je podržao akreditaciju bolnica posvećenih unapređenju zaštite zdravlja djece sprovodeći analizu o iskustvima majki dojilja, kreirajući protokole za bolnice kako bi se osiguralo da se standardi u ovoj oblasti poštuju, te kako bi osoblje i menadžment bili u mogućnosti da pruže odgovarajuću podršku majkama kroz savjetovanje, edukacije i komunikacijske materijale.

Od 2014. godine, UNICEF BiH provodi program „Zdravo jedi, zdravo rasti“ kako bi se svijest o značaju zdrave ishrane za razvoj djece promovisala među roditeljima, vaspitačima, kuharima i drugim zaposlenima u predškolskim ustanovama, te kako bi se smanjila pojava gojaznosti i drugih poremećaja u razvoju djece predškolskog uzrasta uzrokovanih nepravilnom ishranom i nezdravim životnim navikama.

Svako dijete, bez obzira na društveno-ekonomski status porodice iz koje dolazi, kao i etničku pripadnost, ima pravo na jednako zdrav početak u životu

Program „Zdravo jedi, zdravo rasti” obuhvata integrisani i intersektorski pristup, a baziran je na teorijskoj i praktičnoj obuci djece, roditelja, javnosti i profesionalaca o značaju zdrave ishrane. Program se provodi uz koordinaciju ministarstava obrazovanja i zdravlja, zavoda za javno zdravstvo, udruženjima kuhara i NVO Project Hope BiH.

Od kraja 2017. godine, sve regije u BiH imaju bar jednu ustanovu koja je akreditovana za ovaj program.

Pored toga, UNICEF BiH je podržao izradu i usvajanje nekoliko javnih dokumenata u ovoj oblasti:

• Politika za unapređenje ishrane djece u Federaciji BiH (2013. godina)

• Politika unapređenja ishrane djece do pet godina u Republici Srpskoj (2012. godina)

• Smjernice za zdravu ishranu novorođenčadi, predškolske i školske djece (2012. godina)

• Smjernice za zdravu ishranu djece iznad tri godine starosti u Federaciji BiH (2013. godina)

• Smjernice za zdravu ishranu predškolske i školske djece (2012. godina)

Resursi