Rani rast i razvoj djece

UNICEF-ov program pruža podršku fizičkom, emocionalnom i intelektualnom razvoju djeteta kao osnove za dobro zdravlje tokom cijelog života

ECD
UNICEF/A.Kapetanović