O nama

UNICEF je globalni lider u promociji i zaštiti prava djece u 190 zemalja svijeta, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Posljednjih 70 godina UNICEF predano radi na zaštiti prava i unapređenju uslova života djece i njihovih porodica.

Svako dijete napreduje

Svako dijete uči

Svako dijete ima jednake šanse u životu

Svako dijete zaštićeno od nasilja i eksploatacije

Svako dijete živi u sigurnom i čistom okruženju