O nama

UNICEF je globalni lider u promociji i zaštiti prava djece u 190 zemalja svijeta, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Posljednjih 70 godina UNICEF predano radi na zaštiti prava i unapređenju uslova života djece i njihovih porodica.

O nama
UNICEF/A. Kapetanovic

UNICEF vjeruje

Svako dijete ima pravo na život, zdrav razvoj i ostvarenje svog punog potencijala. Kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit djece, posebno one koja su  marginalizovana i najugroženija.

Misija UNICEF-a

Cilj UNICEF-a je jasan – osigurati da svako dijete ima jednake šanse. 

Vjerujemo da je briga za djecu kamen temeljac za ljudski i društveni napredak. UNICEF je osnovan 1946. godine s ciljem da se prevaziđu prepreke koje siromaštvo, nasilje, bolest i diskriminacija prouzrokuju na putu razvoja djeteta. UNICEF pomaže da se izgradi svijet u kojem se prava svakog djeteta u potpunosti realizuju.

Rezultati rada UNICEF-a

Dobrobit djece je pokretačka snaga UNICEF-a. Radimo za svako dijete, svaki dan.

Prisutni smo u nekim od naugroženijih mjesta na svijetu kako bismo pomogli djeci koja su u stanju najveće potrebe.