Partneri

U BiH, kao i svuda u svijetu, UNICEF sarađuje sa vladinim i međunarodnim organizacijama, kao i organizacijama civilnog društva, pružajući podršku poštivanju prava djeteta.

Our Partners, UNICEF Bosnia and Herzegovina Partners
UNICEF/Djemidzic

Partnerstvo za djecu

Partnerstva su ključna za sve što UNICEF radi.

 

 

U sklopu djelovanja ka postizanju ciljeva održivog razvoja u BiH, UNICEF surađuje s državnim ministarstvima i agencijama na državnoj, entitetskoj i lokalnoj razini, ombudsmenima, organizacijama civilnog društva, djecom i roditeljima kako bi se ojačala provedba Konvencije o pravima djeteta, Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena.

 

Mi njegujemo i razvijamo partnerstva kako bi postigli visoke ciljeve za svako dijete, da bismo premostili prepreke i odgovorili na najveća kršenja prava djeteta.