Partneri

U BiH, kao i svuda u svijetu, UNICEF sarađuje sa vladinim i međunarodnim organizacijama, kao i organizacijama civilnog društva, pružajući podršku poštivanju prava djeteta.

Our Partners, UNICEF Bosnia and Herzegovina Partners
UNICEF/Djemidzic