Istraživanja i izvještaji

Rad UNICEF-a zasnovan je na empirijskim podacima, temeljnim istraživanjima i pažljivoj analizi.

Najnovije publikacije i izvještaji

UNICEF kombinuje iskustvo i analize zasnovane na adekvatno prikupljenim dokazima kako bi kreirao programe, kampanje i inicijative u oblastima u kojima je podrška za promjenu najpotrebnija. Istražite naše publikacije i izvještaje u BiH kako biste se uvjerili da informacije mogu da utiču na pozitivne promjene u društvu.