Autorska prava UNICEF-a

UNICEF zadržava sva autorska prava na materijal izložen na svojim Internet stranicama

Autorska prava UNICEF-a
UNICEF/I.Kapetanovic

Autorska prava UNICEF-a

UNICEF obezbjeđuje podatke na Internetu prvenstveno za potrebe pojedinaca zainteresovanih za njegove aktivnosti čiji je cilj sprovođenje Konvencije o pravima deteta, kao i zaštita i promovisanje dobrobiti djece i unaprjeđivanje razvoja čovječanstva.

Molimo da pošaljete email poruku na adresu nyhqdoc.permit@unicef.org u vezi sa korištenjem publikacija UNICEF-a objavljenih u Njujorku.

UNICEF zadržava sva autorska prava na materijal izložen na svojim Internet stranicama, uključujući fotografije i grafički dizajn.

UNICEF je trećim licima dodijelio pravo korištenja nekih svojih publikacija.

Zabranjeno je korištenje Internet materijala UNICEF-a u bilo koju svrhu, pa i prepakivanje u štampanoj formi ili kompiliranje za bilo koji elektronski medijum, osim ukoliko se prethodno ne dobije pisana saglasnost za to.

Neovlašćeno korištenje imena i logotipa UNICEF-a protivno je međunarodnom pravu i izričito je zabranjeno.