Politika privatnosti

Vaša privatnost na Internetu je od najveće važnosti za Dječji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF).

Politika privatnosti
UNICEF/Djemidzic

Vaša privatnost na Internetu je od najveće važnosti za Dječji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF).

U ovoj izjavi o privatnosti opisuje se politika UNICEF-a u vezi sa prikupljanjem i otkrivanjem podataka o posjetiocima veb sajta UNICEF-a.

Primjenjuje se na sve „web stranice UNICEF-a” – tj.na sve veb sajtove u okviru imena domena „unicef.org”.

Napominjemo da putem ove web stranice možete dospjeti do drugih web stranica, ili biti usmjereni ka drugim web stranicama, koji se odnose na UNICEF, kao što je http://www.supportunicef.org ili web stranice naših nacionalnih komiteta (razne privatne dobrotvorne organizacije širom svijeta koje su zadužene da podržavaju UNICEF); sve ove web stranice imaju svoje izjave o privatnosti koje su slične ovoj, ali se mogu donekle razlikovati.

Ako posjetite web stranicu UNICEF-a, vi prihvatate prakse opisane u ovoj politici.

 

Koje podatke prikuplja UNICEF?

Uobičajeno korištenje web stranice

U principu,vi možete pretraživati web stranicu UNICEF-a, a da nam ne kažete ko ste niti da nam otkrijete svoje lične podatke. Tokom opšteg pretraživanja prikupljamo isključivo podatke sa standardnih server logova.

To obuhvata vašu IP (Internet Protocol) adresu, ime domena, vrstu pretraživača, operativni sistem, kao i informacije kao što su web stranica koji vas je uputio ka nama, fajlovi koje ste preuzeli, stranice koje posjećujete i datumi/vrijeme tih posjeta.
 

Prikupljanje ličnih podataka koji se mogu identifikovati

Ukoliko se prijavite za dobijanje biltena, logujete se na određene web stranice UNICEF-a, naručite knjigu ili neki drugi proizvod, zatražite informacije, osigurate povratne informacije, konkurišete za radno mesto, pridružite se debatnoj grupi ili se prijavite na elektronsku mailing listu, od vas će biti zatraženo da navedete lične podatke kao što su vaše ime, poštanska adresa i e-mail adresa.

Ove informacije se prikupljaju samo uz vaše znanje i dozvolu i čuvaju se u raznim bazama podataka UNICEF-a.

Ukoliko nešto kupujete na Internetu, od vas se može zatražiti da navedete neke podatke sa vaše kreditne kartice.

Web stranice UNICEF-a koji imaju specifične potrebe da prikupljaju lične podatke mogu objaviti politiku privatnosti koja je specifična za konkretnu web stranicu. U tim slučajevima, politike karakteristične za određene web strannice su dopuna ovoj opštoj politici privatnosti UNICEF-a, ali se u njima navode dodatni detalji za konkretno korištenje.

Prilikom registriranja ili davanja ličnih podataka, na određenim web stranicama UNICEF-a postavlja se kolačić – cookie.*

Postavljanjem ovog kolačića, UNICEF „pamti” vaše podatke do vaše sljedeće posjete, tako da ne morate ponovo da unosite svoje podatke. To nam pomaže da vam pružimo bolju uslugu.

Kada se pridružite nekoj elektronskoj debatnoj grupi, možda će drugi učesnici debatne grupe (pa i osobe koje nisu zaposlene u UNICEF-u) moći da vide vaše lične podatke koje ste nam dali. Kada su u pitanju otvorene debatne grupe, ti podaci će biti javni.
 

Posebna napomena o podacima dobijenim od djece

Nekoliko web stranica u UNICEF domenu se fokusira na djecu, a to su i interaktivne web stranice kao što su grupne diskusije. Neke od ovih web stranica traže da se UNICEF-u daju podaci o konkretnom korisniku. U ovom slučaju, tražimo minimalnu količinu ličnih podataka.

Ovi dijelovi web stranica UNICEF-a su namijenjeni samo djeci i ovlaštenim odraslim licima i neovlaštena odrasla lica ne treba da koriste ove dijelove web stranice UNICEF-a. (Dobijanje podataka o korisniku nam, po potrebi, pomaže u tom smislu.)

Djeca treba da obavijeste svoje roditelje ili odrasla lica koja se o njima brinu da posjećuju web stranice UNICEF-a i da ostavljaju ove ograničene podatke o korisniku.

Šta UNICEF radi sa podacima koje prikuplja?

Uobičajeno korištenje Interneta

Podaci prikupljeni tokom opšte pretrage domena “unicef.org” koriste se za analizu trendova i korištenja web stranice UNICEF-a, kao i za unapređenje korisnosti web stranice. To nema nikakve veze sa ličnim podacima.

Međutim, ukoliko ste se registrirali na web stranicu UNICEF-a u vezi sa nekom aktivnošću, podaci koje prikupljamo o vašem uobičajenom korištenju Interneta mogu se identifikovati kao vaši.

Lični podaci koji se mogu identifikovati

UNICEF može koristiti lične podatke koje nam dajete u cilju:

Stupanja u kontakt sa vama – bilo da je u pitanju odgovor na vaš upit/prijedlog ili slanje biltena, dokumenata, publikacija, itd, a može se desiti i da dostavimo ove podatke nacionalnim komitetima UNICEF-a kako bi i oni mogli da stupe u kontakt s vama;
Upravljanja vašim prijavama za posao i obrade istih;
Potvrde vaše kupovine i registracije na veb sajtu;
Dobijanja uplate na ime kupovine izvršene putem veb sajta (putem kreditne kartice);
„Pamćenja” vašeg online profila i preferencija;
Pružanja pomoći da brzo pronađete podatke koji su za vas relevantni, a na osnovu vaših interesiranja, kao i u cilju kvalitetnijeg kreiranja sadržaja veb sajta koji su najrelevantniji za vas;
Sprovođenja statističke analize.

Šta ako ja ne želim da ostavim lične podatke?

Davanje ličnih podataka na web stranici UNICEF-a nije obavezno. I ako odlučite da ne ostavite lične podatke, ipak možete vršiti pretragu i koristiti web stranicu UNICEF-a, ali nećete moći da sprovedete određene postupke, kao što je kupovina artikala, registracija za bilten ili prijavljivanje za posao.

 

Brisanje i promjena podataka

Vi u svakom trenutku možete obrisati ili promijeniti vaše podatke tako što ćete se vratiti na web stranicu na kojoj ste prvi put ostavili podatke i kontaktirati osobu za kontakt za tu stranicu/relevantni sektor UNICEF-a.

U slučaju da podaci za kontakt nisu navedeni na dotičnoj stranici, možete se obratiti nama ako su vam potrebne dodatne informacije.

 

Sigurnost

Mi ne prodajemo niti dajemo nijednom trećem licu vaše lične podatke koje ostavljate na web stranici UNICEF-a bez vaše prethodne saglasnosti. S druge strane, mi ipak dajemo neke korisničke podatke našim nacionalnim komitetima kako bi cijela UNICEF porodica mogla da odgovori na vaše potrebe.

Svi podaci koje UNICEF-u daju korisnici web stranice UNICEF-a čuvaju se uz primjenu najvišeg stepena pažnje i sigurnosti neće biti korišteni ni na koji drugi način osim onih koji su navedeni u ovoj politici privatnosti ili u politikama specifičnim za određenu web stranicu ili na načine za koje ste dali izričitu saglasnost.

UNICEF primjenjuje niz tehnika i sigurnosnih mjera u cilju zaštite podataka koji se čuvaju u našem sistemu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog pristupa ili otkrivanja, izmjene ili uništenja.

Međutim, UNICEF ne preuzima nikakvu odgovornost za sigurnost podataka.

Web stranica UNICEF-a sadrži linkove do web stranica koji se ne nalaze u okviru domena unicef.org. UNICEF nije odgovoran za praksu u pogledu privatnosti niti sadržaj takvih veb sajtova.

 

Obavještavanje o promjenama

Promjene ove politike privatnosti će biti objavljene na ovoj stranici, a biće dostupne i na početnoj web stranici UNICEF-a na adresi http://www.unicef.org.

 

Kontakt

Ukoliko imate neka pitanja ili upite u pogledu ove politike privatnosti, možete nam se obratiti tako što ćete izabrati temu „privatnost”.

 

* cookies: Cookie (kolačić) je mala količina podataka koji se šalju sa web servera do vašeg pretraživača. Obično se koristi za dodjelu jedinstvene identifikacije vašem računaru i u njemu se sigurno čuvaju podaci kao što je ID korisnika, lozinke, preferencije online profili.

Čuva se na hard disku vašeg računara. Možete izabrati da ne dobijate kolačiće od web stranica UNICEF-a tako što ćete promijeniti opcije (settings) vašeg pretraživača.

Razne web stranice mogu slati svoje kolačiće na vaš računar. Kako bi zaštitio vašu privatnost, vaš pretraživač dozvoljava određenom veb sajtu da pristupi samo kolačićima koje vam je isti već poslao, ali ne i kolačićima koje su vam poslali druge web stranice.