Postavljanje linka do UNICEF-a

UNICEF sa zadovoljstvom prihvata linkove sa sajtova koji imaju iste ciljeve kao naša organizacija

Postavljanje linka do UNICEF-a
UNICEF/Djemidzic

Hvala vam što ste zainteresovani da prenesete poruku UNICEF-a posjetiocima vaše web stranice.

UNICEF sa zadovoljstvom prihvata linkove sa stranica koje imaju iste ciljeve kao naša organizacija, a to su rad na ostvarivanju dječjih prava, ispunjavanje osnovnih dječjih potreba i proširivanje mogućnosti da djeca ostvare svoj pun potencijal.

Dodavanjem linka na svoju web stranicu vi dajete podršku ostvarivanju ovih ciljeva.

Ukoliko želite da postavite link doweb stranice  UNICEF-a, molimo da prihvatite sljedeće uslove i da uspostavite kontakt sa nama (izaberite „Dozvolu za postavljanje linka” iz padajućeg menija) da bismo vas stavili u našu evidenciju.

Možete postaviti link do naše početne stranice ili do neke druge stranice sa relevantnim sadržajem.

Web stranica koja postavlja link do web stranice UNICEF-a:

  • Ne smije da ima sadržaj koji bi se mogao shvatiti kao uvrjedljiv, neprikladan za djecu, škodljiv za djecu ili kao iskorištavanje djece, što uključuje i sadržaj koji bi se mogao smatrati dječjom pornografijom ili kao sadržaj koji na neki drugi način promoviše ili prikazuje iskorištavanje djece u nezakonite ili nemoralne svrhe.
  • Može postaviti link do sadržaja UNICEF-a, ali ne smije vršiti kopiranje tog sadržaja bez posebne dozvole.
  • Ne treba da ubaci web stranicu UNICEF-a u okvir niti da kreira granično okruženje oko sadržaja UNICEF-a.
  • Ne treba lažno da prikaže svoj odnos sa UNICEF-om niti da insinuira da UNICEF podržava njega ili njegove proizvode.
  • Ne treba da koristi logotip UNICEF-a bez dozvole. Dozvola se obično daje samo ovlaštenim partnerima UNICEF-a, tj. onim organizacijama sa kojima UNICEF trenutno ima odnos saradnje, a to su po pravilu NVO, akademske ustanove, izdavači, radiodifuzna preduzeća i vladine agencije.
  • Mora, ukoliko prodaje neke proizvode ili usluge, obavjestiti UNICEF o tome i zatražiti dozvolu da postavi link kao komercijalna web stranica.

UNICEF zadržava pravo da u svakom trenutku povuče dozvolu za postavljanje linka (npr. ukoliko postoje sadržaji ili drugi linkovi previše blizu linka koji vodi do UNICEF-a, a koji bi UNICEF mogao da smatra neprikladnim).

Ukoliko je to slučaj, administratori web stranice su saglasni da će odmah ukloniti link.