Ambasadori

Ambasadori UNICEF-a podržavaju naš rad na ostvarivanju prava svakog deteta. Oni inspirišu ljude da podrže principe i programe koje pomažu deci.

Edin Dzeko, UNICEF Bosnia and Herzegovina Ambassador
UNICEF/A. Kapetanovic