Politika objavljivanja informacija

UNICEF smatra da je javna dostupnost informacija ključna komponenta efikasnog učešća svih aktera

Politika objavljivanja informacija
UNICEF/Panjeta