Svako dijete ima jednake šanse u životu

Inkluzija za svako dijete

Every Child Has an Equitable Chance in Life
UNICEF/Budimir