Svako dijete ima jednake šanse u životu

Inkluzija za svako dijete

Every Child Has an Equitable Chance in Life
UNICEF/Budimir

UNICEF radi na unapređenju javnih politika i usluga posvećenih zaštiti djece. Naš cilj je da Bosna i Hercegovina postane inkluzivno okruženje u kojem svako dijete može da raste i da se razvija.

Istražite naše inicijative za inkluziju djece
 

Socijalna zaštita

Djeca sa poteškoćama u razvoju

Participacija adolescenata

Rodna ravnopravnost

Romska djeca

Monitoring prava djeteta