Socijalna zaštita

UNICEF promoviše i podržava rad multisektoralnih komisija, jačanje kapaciteta lokalnih centara za socijalni rad i pružanje usluga najranjivijoj djeci, kao što su dnevni centri za djecu sa poteškoćama u razvoju, porodično savjetovanje, kućna njega itd.

Social Protection
UNICEF/Calkic