Monitoring prava djeteta

Svako dijete ima pravo na život, zdravlje, nediskriminaciju i razvoj svog punog potencijala.

Child Rights Monitoring
UNICEF/Panjeta