Participacija adolescenata

Mladi postaju agenti za pozitivne promjene u njihovim zajednicama

UNICEF/I. Kapetanovic

Izazov

Nakon ranog djetinstva, druga decenija života predstavlja drugu šansu za adolescente da izgrade otpornost, vještine, društvene i emocionalne kompetencije i veze potrebne za zdrav i produktivan odrasli život. Procjenjuje se da ulaganje u adolescente donosi „trostruku korist“ za adolescente sada, za njihov budući odrasli život i za slijedeću generaciju, jer na kraju mogu imati svoju djecu i porodice.

Rješenje

UNICEF Bosna i Hercegovina se fokusira na:

  • izgradnji efikasnih, inkluzivnih i održivih sistema i usluga koji adekvatno odgovaraju potrebama adolescenata,
  • stvaranju i održavanju mogućnosti za povećanje učešća adolescenata i značajnih doprinosa i promjeni društvenih normi i ponašanja koji to spriječavaju,
  • jačanju kompetencija i vještina adolescenata kako bi im omogućili da doprinesu promovisanju inkluzivnih društava.