Glasovi mladih

Konsolidirani izvještaj kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja

Voices of Youth
UNICEF/I. Kapetanovic

Naglašeno

Istraživanje Glasovi mladih (eng. Voices of Youth, u daljnjem tekstu VoY) provedeno je u sklopu projekta „Dijalog za budućnost”, koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu s Predsjedništvom Bosne i Hercegovine (BiH). Projekt „Dijalog za budućnost” finansira se sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira/ Fonda za izgradnju mira (PBF). Istraživanje je provedeno u formi kvantitativnog istraživanja-ankete na reprezentativnom uzorku opće populacije mladih od 15 do 30 godina (N = 2.016 ispitanika) u BiH, od čega se u uzorku nalazilo i po minimalno 100 ispitanika (ukupno N = 224), mladih osoba koje pripadaju ranjivim kategorijama: mladi, pripadnici romske zajednice i mladi s poteškoćama. Dodatno, ovo istraživanje je sprovedeno i u formi kvalitativnog istraživanja i fokus grupa. Ukupno je održano sedam fokus grupa s različitim kategorijama mladih u tri grada u BiH: Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci. Rezultati ovog istraživanja mogu koristiti raznim vladinim i javnim institucijama, kao i različitim civilnim i privatnim organizacijama koje se bave problemima mladih i učestvuju u kreiranju socijalnih politika za mlade. U BiH živi oko 700.000 mladih u dobi od 15 do 30 godina, što predstavlja oko 21% ukupnog stanovništva. Na osnovu rezultata istraživanja, može se reći da se hitno nameće potreba za kreiranjem potrebnih mehanizama i trajnih rješenja koja bi vodila poboljšanju ukupnog stanja mladih u BiH. Evidentno je da se status mladih, kao i status ostalih kategorija stanovništva, vezuje ponajviše za materijalno blagostanje ukupne bh. populacije. Planovi, percepcije, kao i zadovoljstvo mladih mnogim stvarima, u direktnoj su korelaciji s ekonomskom pozicijom koju mladi imaju trenutno u društvu. U poređenju s rezultatima istog istraživanja provedenog prije četiri godine (2011/12), u nekim oblastima se vide znakovi progresa, dok se u nekim drugim vidi i stagnacija, pa čak i pogoršanje situacije. Glavni zaključak ovog istraživanja jeste da se mladi ljudi suočavaju s različitim izazovima, krenuvši od obrazovanja, preko zapošljavanja i rada, do sigurnosti, socijalne zaštite i životnog standarda. Prema rezultatima studije, najveći problem mladih je nezaposlenost. Tu su još i neriješeno stambeno pitanje, kao i materijalno-ekonomska nesamostalnost. Vlastiti standard mladi smatraju osrednjim. Unatoč tome, primijećeni su pozitivni trendovi u poređenju s rezultatima iz 2011/12. godine. Mladi ljudi rjeđe izvještavaju o tome da se njihov standard pogoršao ili ostao isti u odnosu na istraživanje iz 2011/12. godine. Percepcija skorije budućnosti je pozitivnija, mladi dosta rjeđe u odnosu na 2011/12. godinu odgovaraju da će budućnost biti ista ili lošija.

Voices of Youth
Autor
UNICEF
Datum objave
Jezici
Engleski, Bosanski/Hrvatski/Srpski

Files available for download