Romska djeca

Zalaganje za unapređenje uslova života Roma u BiH zastupljeno je u svim ključnim programima UNICEF-a. Kroz dijalog sa partnerima u javnim institucijama i predstavnicima civilnog društva, stalno potvrđujemo da su prava romske djece jedan od prioriteta.

Roma Children
UNICEF/Kapetanovic