Položaj romske djece i porodica u Bosni i Hercegovini

Ovo istraživanje će pružiti informacije za dijalog o politikama i programskim aktivnostima radi jačanja socijalne inkluzije Roma.

The Status of Roma Children and Families in Bosnia and Herzegovina
UNICEF/Calkic

Naglašeno

Prema najnovijim službenim procjenama, u Bosni i Hercegovini (BiH) živi oko 25.000–50.000 Roma. Oni su prepoznati kao najbrojnija, najviše zapostavljena i najugroženija manjina u BiH, a trenutno stanje većine romskih porodica u BiH jeste stanje hroničnog višedimenzionalnog siromaštva. Jaz između Roma i većinskog stanovništva u smislu stambenog zbrinjavanja, zapošljavanja, obrazovanja i zdravstvene zaštite je značajan, s tim da su pripadnice romske populacije u posebnom teškom položaju. Ključni pokazatelji za romsku djecu govore da je kod ove djece tri puta veća vjerovatnoća da će živjeti u siromaštvu nego kod njihovih susjeda, pet puta je vjerovatnije da će biti pothranjeni, dvostruko više su skloni zaostajanju u rastu, stopa upisa u osnovnu školu kod njih je manja za trećinu nego kod većinskog stanovništva, a stopa imunizacije iznosi samo 4 posto u poređenju sa 68 posto kod većinskog stanovništva.

Položaj romske djece i porodica u Bosni i Hercegovini
Author
UNICEF
Datum objave
Jezici
Engleski, Bosanski/Hrvatski/Srpski

Preuzmi izvještaj

(PDF, 1,20 MB)