Djeca sa poteškoćama u razvoju

UNICEF Bosna i Hercegovina značajno je dao doprinos socijalnom uključivanju djece sa poteškoćama u razvoju, kao dio svog sveobuhvatnog fokusa na ugroženu i osjetljivu djecu u Bosni i Hercegovini

Children With Disabilities
UNICEF/Panjeta

Izazov

Neke procjene ukazuju da 6,5 posto djece u starosti od dvije do devet godina u Bosni i Hercegovini ima neku vrstu invaliditeta. Oni su jedna od najmarginalizovanih i isključenih grupa u Bosni i Hercegovini. Kvalitet usluga u Bosni i Hercegovini generalno nije adekvatan za potrebe djece sa smetnjama u razvoju, posebno u oblasti zdravstva i obrazovanja.

Jedna od glavnih prepreka u Bosni i Hercegovini koja utiče na sposobnost djece sa poteškoćama u razvoju da dobiju adekvatne usluge je društvena stigmatizacija i diskriminacija. Oni se suočavaju sa diskriminacionim zakonodavstvom, nedostatkom obuke i neadekvatnim razumijevanjem od strane nastavnika, predrasudama i nedostatkom usluga i podrške. Oni su u opasnosti i često trpe nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. Mnoga djeca sa poteškoćama u razvoju se nalaze u rezidencijalnim ustanovama, što dodatno negativno utiče na njihovo puno, djelotvorno učešće u društvu.

Rješenje

U posljednih nekoliko godina, UNICEF Bosna i Hercegovina značajno je dao doprinos socijalnom uključivanju djece sa poteškoćama u razvoju, kao dio svog sveobuhvatnog fokusa na ugroženu i osjetljivu djecu u Bosni i Hercegovini.

U cilju smanjenja društvene stigmazizacije, UNICEF Bosna i Hercegovina angažirao se u nizu kampanja za podizanje svijesti javnosti od 2013. godine, uz podršku EU i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Koristeći slogan „Riječ je o sposobnosti! (It's about ability!)“, na kampanjama su prikazane pozitivne slike djece sa poteškoćama u razvoju koji se bave svakodnevnim aktivnostima sa svojim porodicama, prijateljima i zajednicama. U mnogim od svojih javnih komunikacionih događaja, kao što su konferencije i radionice, UNICEF        Bosna i Hercegovina uključio je djecu sa poteškoćama u razvoju kao moderatore i govornike.

U cilju poboljšanja kvaliteta obrazovanja za djecu sa poteškoćama u razvoju, UNICEF Bosna i Hercegovina i ministarstva obrazovanja promovisali su pedagoške pristupe nastavnicima da primjenjuju pristup podučavanja inkluzivnog obrazovanja za djecu koji su za svu djecu, uključujući djecu sa smetnjama u razvoju.

UNICEF je radio sa nevladinom organizacijom EDUS kako bi razvio i distribuirao smjernice, alate i standarde za rano otkrivanje i intervencije u 32 zdravstvena centra, vrtića i centra za socijalni rad u zemlji. Također su obezbjedili obuku o korišćenju ovih materijala za 100 profesionalaca koji rade sa djecom iz svih sektora.

Kao rezultat UNICEF-ovih intervencija između 2015. i 2017. godine:

  • 2.000 djece sa poteškoćama u razvoju sa svojim porodicama dobilo je bolji pristup socijalnim uslugama, kao što su vrtić, savjetovanje i upućivanje.
  • 3.000 djece sa poteškoćama u razvoju osjetilo je uticaj usluga za rano otkrivanje i intervencije kao dio usluga ranog djetinstva (ECD).
  • 675 djece sa poteškoćama u razvoju imalo je korist od pristupa inkuzivnom obrazovanju.
  • 150 djece sa poteškoćama u razvoju koristilo je poboljšane usluge njege i zaštite.

Da bi se stvorilo okruženje za djecu sa poteškoćama u razvoju koji bi omogućio bolje uslove, UNICEF         Bosna i Hercegovina je uspješno razvijao i zalagao se za strategije zasnovane na pravima osoba sa poteškoćama.

Da bi se povećao pristup uslugama za djecu sa poteškoćama u razvoju na općinskom nivou, UNICEF Bosna i Hercegovina omogućio je uspostavu multisektorskih radnih grupa zaduženih za izradu budžetiranih lokalnih akcionih planova kako bi se najugroženijoj djeci pomoglo sa kvalitetnim uslugama u svakoj općini. Od 2017. godine bilo je 12 takvih radnih grupa, a 10 njih je pružilo posebne usluge (npr. porodično savjetovanje, vrtić, preporuke, prijevoz) kako bi pomogli i koristili djeci sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama.

Resursi

Predrasude, uvrede ... Zašto? - Ivona Vidaković (Bratunac)

Ja mogu - Haris Mešan (Kupres)

Od kuće do škole - Milica i Marija Beribaka (Vojkovići)

Gdje drugi vide problem, mi vidimo djecu

Čuvari sretnog djetinjstva

 

Potpišite obećanje za sretno djetinjstvo!

 

 

Priče