Djeca sa poteškoćama u razvoju

UNICEF Bosna i Hercegovina značajno je dao doprinos socijalnom uključivanju djece sa poteškoćama u razvoju, kao dio svog sveobuhvatnog fokusa na ugroženu i osjetljivu djecu u Bosni i Hercegovini

Children With Disabilities
UNICEF/Panjeta