Novi pristup u procjeni, upućivanju i podršci djeci sa teškoćama i njihovim porodicama

Novi pristup stavlja dijete u središte svih intervencija

Rownak Khan
Novi pristup u procjeni, upućivanju i podršci djeci sa teškoćama
UNICEF/Djemidzic
02 Decembar/prosinac 2022