Primjena novog sistema procjene u HNK ohrabruje roditelje

“Kada znam da ima stručni tim koji prati mog sina Nou i koji će biti uz njega – drugačije mi je”

Almir Panjeta za UNICEF
Primjena novog sistema procjene u HNK ohrabruje roditelje
UNICEF/Panjeta
20 Oktobar/listopad 2022