“Više od projekta – reforma u interesu djece i roditelja”

U HNK obučeno 100 koordinatorica i koordinatora koji će biti uključeni u procjenu i upućivanje djece s poteškoćama

Almir Panjeta za UNICEF
Više od projekta – reforma sustava u interesu djece i roditelja”
UNICEF/Panjeta
19 April/travanj 2022

U Mostaru je završena obuka 100 koordinatorica i koordinatora – predstavnca i predstavnika odgojno obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih institucija Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji će biti uključeni u procjenu i upućivanje djece s teškoćama u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja (MKF) Svjetske zdravstvene organizacije. Plan je da se u ovom kantonu s novim sistemom procjene, prvim ovog tipa u regionu, počne već u maju i junu ove godine. Prethodno je održana obuka članica i članova stručnih tijela koja će u narednom periodu raditi procjenu i upućivanje djece, te usko surađivati s koordinatoricama i koordinatorima na terenu u čijoj su obuci aktivno učestvovali.

“Zahvaljujući UNICEF-u koji je pružio financijsku i stručnu podršku, mi smo jedna od županija koja je zajedno sa Zeničko-dobojskomizabrana da počnemo s implementacijom novog sustava po MKF-u, koji je sustav koji će biti za dobrobit djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji”, kazala je Janja Milinković iz Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, voditeljica radne skupine za reformu sustava procjene i upućivanja djece s poteškoćama.

“Počeli smo sa praktičnom primjenom onoga što smo radili prethodnih godina, i ovo je više od projekta – ovo je reforma sustava u interesu naše djece i roditelja. Prvi put na ovaj način surađuju sva tri sektora – zdrravstvo, socijalna zaštita i obrazovanje”, dodala je.

Prema riječima Nafise Dautović iz Ministarstva obrazovanja HNK, posebno važan segment reforme sustava jeste upravo multisektorski pristup:

“To nam daje priliku da otvoreno i profesionalno razgovaramo o svim izazovima. Vjerujem da će ovaj pristup, i da su ovaj priručnik i svi pravilnici osmišljeni na jedan cjelovit pristup rastu i razvoju svakog djeteta”.

Više od projekta – reforma sustava u interesu djece i roditelja”
UNICEF/Panjeta
Više od projekta – reforma sustava u interesu djece i roditelja”
UNICEF/Panjeta

Polaznice i polaznici obuke upoznati su i sa “Priručnikom za izradu, praćenje i evaluaciju lično usmjerenog plana podrške” čiji je autor Darko Kobetić, profesor rehabilitator i konsultant UNICEF-a BiH i predavač na obuci koordinatora.

“Ovo je priručnik koji nam napokon daje jedinstveni materijal za sve ono što je pred nama, jedan vrlo strukturirani proces koji je stavljen u ovaj priručnik i koji bi trebao biti od pomoći svakom stručnjaku koji će se dalje baviti sustavom procjene djece, praćenja i uključivanja u bilo kojem sektoru”, pojasnio je Kobetić

“Analiza koju smo uradili na početku nam je pokazala da je znanje o MKF-u oskudno – većina stručnjaka zna da postoji, ali ne u potpunosti koji je njegov sadržaj, a pogotovo ne i kako se primjenjuje. Mi već u petom mjesecu ove godine počinjemo s primjenom novog sistema procjene. Prelazimo sa razgovora o djetetu i o porodici na razgovor sa djetetom i sa porodicom”, pojasnio je polaznicama i polaznicima Kobetić, dodajući kako MKF ne isključuje u potpunosti medicinski model, ali ga nadopunjuje:

“Ako imamo podatak o oštećenju i dijagnozu oni su činjenica, ali mi moramo vidjeti i šta je to što nije oštećeno ili je dovoljno funkcionalno da umanji oštećenje ili ga kompenzira”, kazao je, dodajući kako je reforma u koju se krenulo nešto što je inovativno i inkluzivno, ne samo za područje BiH nego i za cijelu regiju. Dodao je kako je za potpunu provedbu započetih reformi ključna daljnja podrška vlasti:

“Želim čestitati onima koji su imali hrabrosti da naprave ovaj stručni korak, i vjerujem da će imati dovoljno hrabrosti da ga iznesu do kraja, da ovo bude jedna praksa koja će živjeti na ovim prostorima, i biti primjer drugim sredinama, da ćemo činiti inkluzivno društvo, a ne biti usmjereni na popravljanje pojedinca i kroz inkluzivno društvo osigurati da pojedinac bude funkcionalniji”. 

Više od projekta – reforma sustava u interesu djece i roditelja”
UNICEF/Panjeta
Više od projekta – reforma sustava u interesu djece i roditelja”
UNICEF/Panjeta

Igor Ledić, predsjednik Udruge za Down Sindrom Mostar i član radne skupine kaže kako roditelji djece s poteškoćama očekuju mnogo od novog sistema procjene:

“Što se tiče mene kao roditelja, mogu reći da je ovo veliki korak naprijed za nas roditelje. Smatram da dosadašnja praksa zaista nije bila dobra, i očekivanja su nam velika. Mislimo da će se uveliko olakšati sam pristup roditelja i djece obrazovnim i svim ostalim institucijama, i da ćemo napokon dobiti onu podršku koju ta djeca zaslužuju.”

U ime predsjednika i dužnosnika Vlade HNK obratio se glasnogovornik Vlade Pero Pavlović, koji je potcrtao je kako je ova Županija prva u BiH u kojoj će biti provedeno pilotiranje novog sustava:

“Želim zahvaliti vladinom timu za koordinaciju koji su dali veliki doprinos na izradi pravilnika, smjernica i kriterija koji će biti prezentirani nadležnim ministarstvima kako bi se ovaj model implementirao na cijalom području Federacija BiH”, kazao je, dodajući kako je Vlada HNK prepoznala važnost projekta, te je stoga još u decembru prošle godine prihvatila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi te ga poslala u daljnju skupštinsku proceduru:

“Jedan od razloga donošenja ovog zakona je upravo bio usklađivanje sustava procjene, praćenja i upućivanja djece s poteškoćama s Međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcioniranja (MKF). Skupština je napravila svoj dio posla, a nakon toga naše kolege iz radne skupine zajedno sa suradnicima iz UNICEF-a radili su jako intenzivno na ovom projektu”.

Predstavnica UNICEF-a u BiH Dr. Rownak Khan kazala je kako su djeca sa poteškoćama su najranjivija skupina svugdje u svijetu, pa tako i u BiH:

“Diskriminacija sa kojom se suočavaju na samom početku, nastavlja se kroz cijeli život, pa se susreću sa diskriminacijom kada su u pitanju njihova prava na obrazovanje i zdravstvenu zaštitu, kao i kasnije njihova prava na zaposlenje i da budu punopravni građani”, kazala je dr. Khan, dodajući kako UNICEF u BiH već godinama radi sa vlastima na različitim nivoima – kantonalnom, entitetskom i državnom, kako bi se djeca i osobe sa poteškoćama punopravno uključili u sve segmente života:

“Ono o čemu se na ovoj radionici govori – MKF koju je razvila SZO, način je na koji će se u budućnosti raditi procjena djece sa poteškoćama. Ovaj rad podrazumijeva uključenost više sektora – obrazovnog, zdravstvenog i sektora socijalne skrbi, a ono što smatram najbitnijim jeste rad sa samim porodicama i sa djecom s poteškoćama. S obzirom da će ovaj rad u HNK početi već od maja, s nestrpljenjem očekujem da nastavimo pružati podršku u tom smislu, i sigurna sam da ćemo vidjeti pozitivne rezultate ovog rada”, zaključila je.