Rodna ravnopravnost

UNICEF promoviše jednaka prava za sve žene i djevojčice, te podržava njihovu punu participaciju u svim sferama društvenog i političkog života.

Gender Equality
UNICEF/I. Kapetanovic

Izazov

Bosna i Hercegovina je tradicionalno društvo u kojem se žene svaki dan bore za bolji položaj. Ustaljeni stereotipi o ulozi žene u društvu, niže plate i duži periodi nezaposlenosti samo su neki od problema s kojima se suočavaju žene u BiH.

Proces uvođenja rodne ravnopravnosti u sve oblasti društvenog života u BiH zahtijeva, prije svega, djelovanje u smislu promjene svijesti i povećanja znanja o uzrocima i posljedicama diskriminacije na osnovu pola. Stoga je ovo veoma dugotrajan proces koji uveliko zavisi od brojnih društvenih okolnosti i uticaja na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou, te zahtijeva korjenito restrukturisanje i reformu institucionalnih politika.

Primjeri neravnopravnosti polova najuočljiviji su kada je u pitanju učešće žena u javnom i političkom životu, zatim njihov položaj na tržištu rada koji je karakterističan po višestrukoj opterećenosti žena u domenu tržišne ekonomije, te povećano nasilje nad ženama, uključujući i nasilje u porodici.

U posljednjih deset godina u BiH su uloženi značajni napori na razvijanju domaćeg pravnog, institucionalnog i političkog okvira za primjenu principa ravnopravnosti polova koji su mahom usklađeni sa međunarodnim standardima. Ipak, rodna ravnopravnost još uvijek nije tretirana kao prioritet razvojnih i drugih strategija, te se još uvijek shvata kao pitanje kojim se primarno bave žene.

 

Rješenje

UNICEF BiH promoviše rodnu ravnopravnost među djevojčicama i dječacima, od njihovog rođenja do adolescencije, kroz javno zagovaranje i aktivnosti na podizanju svijesti o rodno zasnovanoj diskriminaciji koja, u većini slučajeva, više pogađa djevojčice, ali može da utiče i na dječake.

Promocija ideje rodne ravnopravnosti zastupljena je u svim programskim oblastima UNICEF BiH. UNICEF, takođe, realizuje ciljane aktivnosti koje su usmjerene na jačanje svijesti, zaštitu i podršku realizaciji prava djevojčica i žena, kao što su sprečavanje ranog stupanja u brak te unapređenje njihovog obrazovanja kroz sticanje novih znanja i vještina, naročito u oblastima informacionih tehnologija, inženjerstvu, matematici i prirodnim naukama.

UNICEF kontinuirano prati stanja ravnopravnosti polova u BiH, te vrši procjene napretka u implementaciji Zakona o ravnopravnosti spolova, Gender akcionog plana i CEDAW preporuka za Bosnu i Hercegovinu.

Sistematski se promoviše jednako učešće žena i djevojčica u izradi i implementaciji programa, a aktivnosti u ovoj oblasti biće pojačane u narednom periodu.

Šta je IT Girls?

Ili zašto bi se djevojčice i djevojke trebale baviti programiranjem?

IT Girls projekat ima cilj da podstakne mlade žene da već od rane dobi počnu razmišljati u smjeru informacionih i komunikacionih tehnologija, te da se više uključe u svijet programiranja i programskih jezika kako bi razvile interesovanje za ovaj sektor i povećale mogućnosti u odabiru budućih karijera i obrazovnih pravaca.