Analiza višestrukog preklapanja uskraćenosti

Dječije siromaštvo i uskraćenost u Bosni i Hercegovini: Analiza višestrukog preklapanja uskraćenosti na nacionalnom nivou (N-MODA)

Child Poverty and Deprivation Analysis
UNICEF/Djemidzic

Naglašeno

U ovom izvještaju predstavljeni su rezultati Analize višestrukog preklapanja uskraćenosti (NMODA) za Bosnu i Hercegovinu (BiH). MODA je alat koji je razvio UNICEF za prepoznavanje razmjera i prirode materijalne uskraćenosti i monetarnog siromaštva koje doživljavaju djeca (vidi de Neubourg et al 2012). Oslanja se na međunarodni okvir dječijih prava1 kako bi se izradile nove dimenzije dobrobiti djeteta u oblasti opstanka, razvoja, zaštite i društvenog učešća.

Analiza koristi podatke iz dva posljednja reprezentativna istraživanja koja su obuhvatala domaćinstva u BiH. Istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS) provedeno je 2011 - 2012. godine i u ovom izvještaju se koristilo za analizu situacije u kojoj se nalaze djeca uzrasta od 0 do 4 godine, dok se analiza na podacima iz proširene Ankete o potrošnji domaćinstava (EHBS) iz 2011. godine odnosi na djecu uzrasta od 5 do 15 godina. Dimenzije koje su analizirane kod djece do pet godina su: ishrana, zdravlje, razvoj djeteta, nasilna disciplina, informisanost i uslovi stanovanja. Kada je riječ o starijoj djeci, analizirano je sedam dimenzija: ishrana, odijevanje, obrazovni resursi, slobodne aktivnosti, društveno učešće, informisanost i uslovi stanovanja. Kod starije djece ova studija analizira i preklapanje uskraćenosti i monetarnog siromaštva, koristeći apsolutnu liniju siromaštva zasnovanog na potrošnji u iznosu od 238 KM mjesečno po djetetu.

N-MODA BiH
Autor
UNICEF
Datum objave
Jezici
Engleski, Bosanski/Hrvatski/Srpski