Izvještaj o socijalnom monitoringu

Socijalna zaštita kao instrument zaštite prava i dobrobiti djeteta

Social Monitor Regional Report
UNICEF

Naglašeno

Socijalna zaštita može doprinijeti osiguravanju adekvatnog životnog standarda djece i ostvarivanju njihovih prava. Ulaganjem u socijalnu zaštitu države mogu izgraditi kohezivnije društvo, otpornije zajednice i jaču privredu. Da bi se borile protiv siromaštva i socijalne i ekonomske ugroženosti djece, zemlje moraju razviti dobro integrisan sistem socijalne zaštite koji odgovara konkretnim potrebama djece, uz poklanjanje posebne pažnje onim najugroženijim.

Rješavajući probleme vezane za siromaštvo i socijalnu isključenost djece, socijalna zaštita može pomoći da se djeci u Srednjoj i Istočnoj Evropi, Kavkazu i Srednjoj Aziji osiguraju minimalni životni uslovi neophodni za ostvarivanje prava na preživljavanje, napredovanje, učenje i potpuno i ravnopravno učešće u društvu. Ulaganje u socijalnu zaštitu djece koja - prema dokazima iz cijelog svijeta - može doprinijeti izgradnji društvene kohezije, privrednog rasta i sposobnosti prevazilaženja kriznih situacija, u najboljem je interesu država u regiji. 

Izvještaj o socijalnom monitoring
Autor
UNICEF
Datum objave
Jezici
Engleski, Bosanski/Hrvatski/Srpski

Preuzmi izvještaj

(PDF, 1,60 MB)