Imunizacija

Sva djeca, bez obzira na zemlju ili okolnosti u kojima žive, imaju pravo da se razvijaju i napreduju. Kao ključna komponenta ljudskog prava na zdravlje, imunizacija spašava milione života i štiti djecu od bolesti koje se mogu spriječiti vakcinama.

Baby Immunization
UNICEF/A.Kapetanović