Rano obrazovanje

Obrazovanje u ranom djetinjstvu predstavlja temelj za kasniji uspjeh u životu u smislu daljeg obrazovanja, zapošljavanja, blagostanja i socijalne integracije, posebno za djecu iz ugroženih kategorija

Early Learning
UNICEF/Djemidzic

Izazov

Early Learning

Pravo na predškolsko obrazovanje je proglašeno univerzalnim pravom prema međunarodnim standardima, između ostalog i prema Konvenciji o pravima djeteta. Ipak, nedostatak jednakog pristupa programima i institucijama za rano obrazovanje utiče na dobrobit djece u BiH.

Društvene nejednakosti u BiH onemogućavaju pristup ranom učenju za svu djecu u BiH. U BiH je broj trogodišnjaka i četvorogodišnjaka koji pohađaju ECD i dalje izuzetno nizak, iako je u posljednjih nekoliko godina zabilježen značajan porast broja petogodišnje djece koja pohađaju predškolsko obrazovanje godinu dana prije upisa u osnovnu školu (rast sa 31% u 2011. godini na 54% u 2016. godini). Međutim, samo 1,5 posto romske djece i dva posto najsiromašnije djece upisano je u predškolske ustanove. Štaviše, etničke razlike su i dalje prisutne, a pristup obrazovanju ostaje ograničen i za djecu sa smetnjama u razvoju.

Rješenje

Kako bi se stimulisao upis djece u predškolske ustanove, uspostavljen je zakonodavni okvir za integrisani rani razvoj djece (IECD). Usluge su proširene i trenutno su obuhvaćene 32 opštine u kojima obučeni profesionalci, putem kućnih posjeta, pružaju kvalitetne usluge ranog rasta i razvoja za više od 2.000 djece i njihovih porodica.

Kroz saradnju UNICEF-a i vladinih institucija na svim nivoima vlasti u BiH, broj djece upisane u predškolsko obrazovanje je porastao, a više od 50% djece u zemlji je počelo da pohađa predškolske programe prije polaska u prvi razred osnovne škole, kako to i zahtijeva zakonodavni okvir.

Aktivnosti UNICEF-a usmjerene su na sljedeće oblasti:

• Podrška kontinuiranoj ekspanziji programa predškolskog vaspitanja kako bi se povećalo prisustvo djece u predškolskim ustanovama, naročito među romskom djecom.

• Rješavanje problema nedostataka odgovarajućih podataka i identifikovanje marginalizovane i isključene djece kako bi se povećala njihova uključenost u osnovno i srednje obrazovanje, naročito među djecom sa poteškoćama u razvoju i romskom djecom.