Dijalog za budućnost

Promovisanje socijalne kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini

Dialogue for the Future
UN

Izazov

 

Mir u BiH je krhak koncept

 

Društvene veze unutar i između zajednica u Bosni i Hercegovini su i dalje krhke i ne dozvoljavaju trajni mir i pomirenje širom regiona. Neprekidna naracija i retorika podjele, nepovjerenja i straha koji se odražavaju na podjeljenoj politici i medijima doprinose niskom nivou među-grupnog povjerenja, slaboj saradnji među ljudima i lošem ili čak negativnom dijalogu. Bosni i Hercegovini nedostaju dovoljne, konstruktivno građene mogućnosti za saradnju, posebno među mladima. U Bosni i Hercegovini postoji nedostatak vještina i stavova koji omogućavaju uvažavanje različitosti i razumijevanja drugih. Postoji i široko raspostranjen nedostatak povjerenja prema zvaničnim strukturama, institucijama i liderima. Izgradnja povjerenja i regionalna saradnja se rijetko koriste u bilo kojoj zvaničnoj političkoj platformi, čak i na najvišim nivoima vlasti.

Takvo okruženje posebno dotiče osjećanja mladih ljudi, koji (za razliku od roditelja) nemaju iskustvo življenja u periodu napredovanja mira, stabilnosti i tolerancije. Mladi ljudi su malo izloženi pozitivnoj interakciji, dijalogu i saradnji sa ljudima različitog porijekla. Mladi ljudi se sve više odlučuju za migriranje iz zemlje umjesto da ostanu i da rade na izgradnji bolje budućnosti zajednice.

Rješenje

 

 

'Platforme za dijalog' su mehanizam za pružanje formalnog prostora za interakciju između građana i donosilaca odluka putem dijaloga, te omogućivanje civilnom drušvu, građanima i vladinim partnerima da zajednički identifikuju, promovišu i provode aktivnosti izgradnje dijaloga i povjerenja.

Mladi će biti podržani da vode dijaloge o pitanjima koja naročito utiču na mlade i da se bave pitanjima, poput SDG-a, obrazovanja, kulture i odliva mozgova. Mladi će biti podržani da vode dijaloge o pitanjima koja ih pogađaju, putem platformi za dijalog sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine.

Da bi se povećala inkluzija upravljanja na lokalnom nivou, izvršit će se zajedničke procjene zajedničkih problema i stvoriti lokalne platforme za dijalog. Platforme će okupiti lokalne lidere, kao i civilno društvo, mlade, vjerske lidere, organizacije za žene i relevantne organe na lokalnom nivou. Ove platforme za dijalog bit će uspostavljene kao stvarne osnove za saradnju na lokalnom nivou. Ove platforme za dijalog će se kreirati kao stvarne osnove za saradnju među različitim zainteresovanim stranama i osnažiti ih sa rukovodstvom za saradnju i vještinama izgradnje mira. Ciljevi zajedničke analize problema i platforme za dijalog će biti podsticanje zajednica da diskutuju o (zajedničkim) izazovima i zajedničkim rješenjima za te probleme kroz saradnju.

Male subvencije će se raspodijeliti putem javnog poziva za prijedloge projekata, podržavajući aktivnosti i inicijative koje poboljšavaju socijalnu koheziju.

Projekat će raditi sa medijima u nastojanju da iskoriste svoj potencijal i uključe retoriku o važnosti jačanja društvene kohezije.  Projektni partneri će pokrenuti proces angažovanja medija u dijalogu za izgradnju mira i ulozi medija u racionalnom i nepristrasnom izvještavanju. Konačno, projekat će imati za cilj da mediji i novinari potpišu pakt za promovisanje mira kroz svoje izvještavanje.

Resursi

www.birajrijeci.ba

 

Kampanja Biraj riječi se realizira u sklopu projekta "Dijalog za budućnost", koji u fokus stavlja mlade u BiH, težeći ka promoviraju suživota i različitosti. Projekat je razvijen na inicijativu i pod pokroviteljstvom Predsjedništva BiH, a zajednički se provodi od strane UNICEF-a, UNDP-a i UNESCO-a.