Univerzalni etički kodeks za škole u Bosni i Hercegovini

Univerzalni principi Etičkog kodeksa

Univerzalni etički kodeks za škole u Bosni i Hercegovini
UNICEF

Naglašeno

Etičkim kodeksom se određuju načelni etički preduslovi  koji omogućuju uređivanje međuljudskih odnosa svih članova školske zajednice (nastavnog i nenanstavnog osoblja, roditelja i učenika), kako u međusobnim odnosima, tako i u odnosima s lokalnom zajednicom kao aktivnim su-učesnicima u životu škole. 

Etički preduslovi čine skup vrijednosti koje se nezaobilazno poštuju.   

1. poštivanje ljudskih prava i načela nediskriminacije, 2. poštivanje drugih i drugačijih i promicanje razumijevanja za različita stajališta od naših, 3. poštivanje društvenih vrijednosti poput velikodušnosti, nesebičnosti, objektivnosti, integriteta, odgovornosti i transparentnosti,  4. promicanje inkluzije i interkulturalnog obrazovanja,  5. zabrana psihičkog, emotivnog i fizičkog nasilja u školama,  6. zaštita od rizika  socijalne isključenosti i loših rezultata

DFF kodeks
Autor
UNICEF
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski

Preuzmi izvještaj

(PDF, 427,36 KB) (PDF, 420,17 KB) (PDF, 428,01 KB)