Jednak pristup kvalitetnom obrazovanju

Društvene nejednakosti za mnogu djecu predstavljaju prepreku u pristupu kvalitetnom obrazovanju. UNICEF podržava realizaciju prava svakog djeteta na inkluzivno učenje.

Equitable Access to Quality Education
UNICEF/I. Kapetanovic