Jednak pristup kvalitetnom obrazovanju

Društvene nejednakosti za mnogu djecu predstavljaju prepreku u pristupu kvalitetnom obrazovanju. UNICEF podržava realizaciju prava svakog djeteta na inkluzivno učenje.

Equitable Access to Quality Education
UNICEF/I. Kapetanovic

Izazov

Uprkos sveobuhvatnom povećanju broja djece upisane u predškolske ustanove, u BiH su i dalje prisutne velike nejednakosti kada je riječ o pristupu kvalitetnom obrazovanju.


Romska zajednica u BiH i dalje trpi zbog nasljeđa diskriminacije koje je doprinijelo rasprostranjenom siromaštvu, nezaposlenosti, beskućništvu i nedostatku pristupa obrazovanju. Trenutno, romska djeca u BiH pohađaju školu, u najboljem slučaju, sporadično. Svega 1,5% romske dece i 2% najsiromašnije djece se upisuje u predškolske ustanove. Kada je riječ o osnovnom i srednjem obrazovanju, iako je ukupna zastupljenost djece visoka te iznosi 98% u osnovnom i 92% u srednjem obrazovanju, za romsku djecu ove brojke su znatno niže i iznose 69% i 23%. Za srednje obrazovanje stopa zastupljenosti iznosi 27% za romske dječake i 18% za romske djevojčice. Uprkos tome, u BiH nije učinjen napor da se ovoj djeci omogući pohađanje nastave iz romskog jezika ili da se osigura da sadržaj nastavnih planova i programa odgovara potrebama djece koja pripadaju nacionalnim manjinama.


Pristup obrazovanju ostaje ograničen i za djecu sa smetnjama u razvoju. Iako učenici u određenim dijelovima BiH imaju podršku mobilnih stručnih timova, ne postoje programi namijenjeni za pomoć roditeljima i drugim učenicima, kao ni programi profesionalnog razvoja nastavnika. Umjesto toga, edukacija djece sa posebnim potrebama i dalje se prvenstveno odvija u specijalizovanim institucijama. Ovakav pristup dovodi do toga da se programi značajno razlikuju u ishodima učenja koji se omogućavaju djeci sa posebnim potrebama. Pored toga, mnoga djeca sa fizičkim invaliditetom ne mogu da pohađaju školu ili im je pristup ograničen zbog fizičkih barijera u školskim zgradama.

Rješenje

Kako bi se osigurala progresivna realizacija prava svakog djeteta na inkluzivno učenje, UNICEF se fokusira na javno zagovaranje, razvoj kapaciteta i tehničku pomoć u sljedećim oblastima:

• Promocija ranog inkluzivnog učenja kroz nastavak ekspanzije programa predškolskog vaspitanja. Cilj je povećati stopu zastupljenosti djece u predškolskom obrazovanju na 80%, sa najmanje 10% uključenosti romske djece do 2022. godine.

• Unapređenje inkluzivnog obrazovanja kako na nivou javnih politika, tako i kroz nastavak institucionalizacije dobrih praksi i podršku obrazovnim modelima koji uključuju potrebe djece sa invaliditetom u redovne škole i opšte nastavne planove i programe. Pored toga, UNICEF je podržao razvoj modula obuke za nastavnike u osnovnim školama kako bi se obezbijedila inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u proces redovnog obrazovanja.

• Promocija izgradnje mira i društvene kohezije, te jačanje pomirenja na različitim nivoima, sa fokusom na adolescente i omladinu.