Poziv na akciju!

Konferencija „Pravo na inkluzivno obrazovanje“

Conference on the ‘Right to Inclusive Education’
UNICEF

Naglašeno

Bosna i Hercegovina je 29. jula 2009. godine potpisala Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom (u daljem tekstu: Konvencija), a ratificirala je 12. marta 2010. godine, uključujući i Opcioni protokol. U septembru 2016. godine, Odbor Konvencije je usvojio i objavio Opšti komentar na član 24. Konvencije. Opšti komentar daje smjernice za 166 država koje su ratificirale Konvenciju o ispunjavanju obaveza iz člana 24. po kojem su „države potpisnice dužne osigurati inkluzivni obrazovni sistem na svim nivoima i cjeloživotno učenje“.

Obrazovanje osoba sa invaliditetom je često lošeg kvaliteta, postavlja niska očekivanja i ograničava mogućnosti djece. Nasuprot tome, istinsko inkluzivno okruženje za učenje vrednuje doprinos i potencijal osoba s invaliditetom, te ih opskrbljuje bitnim životnim, jezičkim i društvenim vještinama. Trenutno ne postoji zajednička definicija invalidnosti u Bosni i Hercegovini ili razumijevanje invaliditeta prema socijalnom modelu. U definisanju invaliditeta koriste se različiti pojmovi u različitim oblastima (socijalne, zdravstvene zaštite, penzionog osiguranja, zapošljavanja). Nema standardizovane metodologije za procjenu invalidnosti ili zajedničkog razumijevanja metodologije koja je bazirana na procjeni funkcionalnosti djece. Jezik kojim se opisuju djeca sa poteškoćama u razvoju često je medicinske prirode i ponekad uvredljiv i neproduktivan.

Napredak u inkluzivnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini mjeri se „pristupom školskim i predškolskim objektima, a ne „učešćem“ u obrazovanju. Pravo na inkluzivno obrazovanje znači transformaciju kulture, politike i prakse u svim formalnim i neformalnim obrazovnim okruženjima kako bi se osigurale jednake mogućnosti za svu djecu. Inkluzivno obrazovanje je važno ne samo za osobe sa invaliditetom već i za društva u kojima žive, jer pomaže u borbi protiv diskriminacije i promovisanju različitosti i učešća. Komentar 4 člana 24. Konvencije je dobra osnova za adresiranje ključnih pitanja u pristupu inkluziji u procesima reformi obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Stoga je UNICEF u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH 19. i 20. juna 2017. godine organizovao konferenciju „Pravo na inkluzivno obrazovanje“.

 

Autor
UNICEF
Datum objave
Jezici
Engleski, Bosanski/Hrvatski/Srpski

Files available for download