Smjernice za primjenu inkluzivnih praksi u nastavi

Smjernice predstavljaju osnovu za razvoj obrazovnih dokumenata

inkluzivne prakse
UNICEF/Calkic

Naglašeno

Smjernice predstavljaju osnovu za razvoj obrazovnih dokumenata, kako bi se prevazišli
različiti koncepti razumijevanja inkluzivnog odgoja i obrazovanja u BiH, te daje usmjerenje
obrazovnim vlastima za ispunjavanje zadaće na koje su se obavezale potpisivanjem Konvencije
o pravima djeteta i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, s posebnim naglaskom na
član 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koji determinira Pravo na inkluzivno
obrazovanje, kako bi se minimizirale prepreke za uključivanje djece s teškoćama u razvoju
i drugih osjetljivih grupa djece u redovan sistem odgoja i obrazovanja na svim nivoima.

Smjernice za primjenu inkluzivnih praksi u nastavi
Autor
Udruženje “Društvo ujedinjenih građanskih akcija”
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski