Priručnik za sve one koji žele širiti mir i graditi društvo suradnje, poštovanja i tolerancije

Priručnik za sve one koji žele širiti mir i graditi društvo suradnje, poštovanja i tolerancije

Dijalog za budućnost priručnik
UNICEF/Djemidzic

Naglašeno

Dragi učitelji,
vaše znanje, briga i predanost ostavljali su i ostavljaju dubok trag na životima hiljada djece. Vi najbolje poznajete dječji svijet i prepoznajete ga kao prostor neslućenih mogućnosti, ali i kao prostor koji suviše ovisi od nas odraslih. To nas obavezuje da naučimo djecu kako da uđu u svijet sreće, kvaliteta, prijateljstva, zabave, uspjeha i slobode. Kako da uđu u svijet odgovornosti za tuđe i svoje živote. To nas obavezuje da naučimo djecu kako da uđu u svijet budućnosti, ma koliko ona nepoznata bila i koju možemo posjetiti samo u mislima. U suštini, odgovorni smo da naučimo djecu socijalnim vještinama koje pomažu u stvaranju socijalnih interakcija i kvalitetnih odnosa. Socijalne vještine doprinose integraciji u vršnjačkim skupinama i uspješnom nošenju sa zahtjevima i izazovima koje pred nas stavlja okolina. To, također, podrazumijeva: vještine komunikacije, konstruktivno rješavanje problema, hrabrost za donošenje odluka, kreativno i kritičko mišljenje i upravljanje sobom, svojim emocijama i ponašanjem, kao i razumijevanje svijeta oko sebe i doživljavanje svega ovoga kao skupa različitosti. Odgovorni smo i da ih naučimo da različitosti pružaju šanse, otvaraju nove perspektive i predstavljaju bogatstvo jer nam pružaju mogućnost izbora, poređenja i vrednovanja. I kad već govorimo o obrazovanju za budućnost, podijelićemo sa vama najljepše stihove o njoj:

„Vaša djeca nisu vaša djeca. Ona su sinovi i kćeri života koji žudi za sobom...
Dajte im svoju ljubav, ali ne i svoje misli. Jer, ona imaju vlastite misli.
Dajte dom njihovim tijelima, ali ne tražite da tu udome i njihove duše.
Jer, njihove duše borave u kući sutrašnjice do koje vi ne možete čak ni u svojim snovima.“
Kahlil Gibran

Dijalog za Budućnost: Ujedinjene Nacije u Bosni i Hercegovini
Autor
Dijalog za Budućnost: Ujedinjene Nacije u Bosni i Hercegovini
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski