Pravda za svako dijete

UNICEF promoviše jačanje svih aspekata sistema zaštite djeteta, uključujući jednak pristup pravdi putem procedura koje su prilagođene djeci. Aktivno pratimo primjenu zakona i politika usmjerenih na djecu i radimo na uspostavljanju sistema odgovornosti.

Justice for Children
UNICEF/Zrno